Óvodánk, 2023-ban újra  pályázatot  nyújtott be az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére.


Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a nyíregyházi Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhely intézményét (4400 Nyíregyháza Kereszt utca 8.) érdemesnek ítélte Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik 2016 óta.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézményünk  vezetője, mind az óvodapedagógusaink számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

 · Szülők, mint nevelési partnerek az egészséges életvitel megalapozásában

 · Az anyanyelvi nevelés folyamata, út az írás-olvasásig

 · A Kompetencia alapú óvodai nevelés és a Montessori nevelési programunk összhangjának megteremtése

Kísérő rendezvény: Közlekedés biztonsági nap

  • Kapcsolattartó:  Skarbit Józsefné 

telefon :06-42/512-919

e-mail cím: gyermekekhazaovoda@gmail.com