Rozsrétbokor Telephely

Rozsrétbokor Telephely

Tagintézmény

Óvodánk nevelési gyakorlata a prevenciós és korrekciós fejlesztő program Porkolábné Dr. Balogh Katalin Komplex Prevenciós Óvodai Programjának adaptációja.


A komplex pedagógiai óvodai program feladatának a 3-7 éves gyerekek harmonikus személyiségfejlesztését (a testi, a szociális és értelmi érettség kialakítását), és az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével a tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztését (megelőzve a tanulási zavarokat) tekinti.


A tanulási képességek fejlesztésénél a természetes mozgásra alapozunk, hiszen ez a gyerek legtermészetesebb önérvényesítési módja, megnyilvánulási formája.


Ez a program lehetőséget biztosít egyben a prevenciós és korrekciós munkára is. Szervesen illeszkedik az országos óvodai nevelési programba; kapcsolható a spontán tevékenységekhez; épít a gyermekek érzelmi-belső motivációjára; és kapcsolható az egész napos életrendhez. Biztosítja a gyermek fejlődéséhez szükséges érzelmi biztonságot.


A mozgáson, játékon keresztül elősegíti a folyamatos fejlődés optimális körülményeit.  Óvodai nevelőmunkánk lényeges eleme a differenciált és személyiségközpontú nevelés.             Minden gyermek a saját, egyéni ütemében fejlődhet a tanulási tevékenységek célzott fejlesztésével a természetes megnyilvánulási formáin, a mozgáson és játékon keresztül.


Kapcsolat:

Kegyer-Szabó Adrienn

Telephelyfelelős

Telefonszám: 06/42-512-916

Email cím: ovodarozsret@netra.hu

Elérhetőség: 4400,  Nyíregyháza, Rozsrétbokori út 15-17.

Cím

4400, Nyíregyháza, Rozsrétbokori út 15-17.

Telefonszám

06-42/512-916

E-mail cím

ovodarozsret@netra.hu

Weboldal

N/A

További óvodák