Virág utcai Tagintézmény

Virág utcai Tagintézmény

Tagintézmény

Óvodánk Epochális rendszerű nevelési programot alkalmaz a gyermekek fejlesztésében.

A városközponthoz közel, zöld övezetben helyezkedik el, Nyíregyháza Virág utca 67 szám alatt. Könnyen megközelíthető autóval és menetrendszerű helyi autóbusz járattal is. Csoportszobáink tágasak, jól felszereltek, esztétikusan berendezettek, alkalmazkodnak az óvodáskorú gyermekek szükségleteihez. Szép nagy tornatermünk minden nap a gyerekek rendelkezésére áll. Óvodánk udvarán mind a nyolc csoportnak hatalmas füves terület áll rendelkezésére, melyet óvodánk alapítványa új udvari játékokkal telepített be. Két nagy tornapálya is segíti a gyermekeink mozgásigényének kielégítését. Az épület előtt felfestett KRESZ-pálya és 18 különböző méretű kerékpár szolgálja a biztonságos közlekedésre nevelést. A kiszolgáló helységek komfortja biztosítja az egész napi tevékenységek feltételeit. 2015 nyarától küllemben és energetikai szempontból is megújult épületünk. 2009-től a Zöld Óvoda cím büszke tulajdonosai vagyunk. Gézengúz Alapítványunk azért jött létre, hogy támogassa az óvodásaink sokoldalú személyiség fejlesztéséhez szükséges feltételek meglétét, minden évben támogatja programjainkat, köztük a gyermeknapi kirándulást minden Virág Utcai Óvodás számára.

1983 – 2010 között önálló létesítményként működött intézményünk. 2011-től a Gyermekek Háza Déli Óvoda tagintézményeként nyolc vegyes életkorú óvodai csoportunkban 175  kisgyermek nevelését, oktatását biztosítjuk.  Nevelőtestületünket pedagógiai megújulásokra törekvő, gyermek központú, 16 szakmailag jól felkészült óvodapedagógus alkotja. Hét óvó nénink pedagógus szakvizsgával rendelkezik. Jelenlegi nevelési programunk adaptációját az Epochális nevelési programot 1997-ben választottuk. Fontos célkitűzésünk, hogy a gyermekek aktuális fejlettségi szintjét megismerve, öntevékeny részvétellel, egyéni képességeiket fejlesszük, és a mással nem helyettesíthető szabad játékot biztosítsuk számukra. A megismerési tevékenység játékidőben, jól elkülönített, a ,,tanulásnak,, fenntartott helyen- megközelítően azonos időben történik epochákra, témakörökre bontva. Óvodánkban két szakmai munkaközösség működik, ami új tapasztalatokkal segíti közösségünk alakítását. Programunk egyik kiemelt célja a prevenció, az egészséges életmód kialakítása és az egészség megőrzése. A prevenciós, korrekciós testi-lelki nevelési feladatok ellátása a családok bevonásával, szakemberek együttműködésével történik. Játékos gyermektorna, ovi foci, oviszínház, sakk-ovi és angol foglalkozások teszik változatossá óvodásaink hétköznapjait. Jó kapcsolatot ápolunk más pedagógiai és gyermekintézményekkel, cégekkel, társaságokkal. Segítségükkel óvodai programokat, rendezvényeket szervezünk (Rendőrség, Katasztrófavédelem, Mentőszolgálat, EPSz…).


Alapítványunk:

Gézengúz Alapítvány

számlaszám: 18805776-1-15


Kapcsolat:

Rutkovszkiné Fedor Ildikó

Tagintézmény-igazgató

Telefonszám: 06-42/512-909

Email cím: viragutcaiovoda@gmail.com

Elérhetőség: 4400, Nyíregyháza, Virág u. 67.

Cím

4400, Nyíregyháza, Virág u. 67.

Telefonszám

06-42/512-909

E-mail cím

viragutcaiovoda@gmail.com

Weboldal

N/A

További óvodák